Elderly Care


Regular price 3 745 kr
Animus Heart
+
Smart Switch
+
Door/Window Sensor

 

 

 

Äldres behov blir centrala i det smarta hemmet.

Känslan av otrygghet är den vanligaste anledningen till att äldre tvingas lämna det egna hemmet.

Trygghetslarm började introduceras redan för 40 år sedan i äldres bostäder och konsekvensen blev att de som fortfarande var relativt friska och självständiga kunde fortsätta att bo kvar hemma.
 
Traditionella trygghetslarm har ett viktigt syfte, men kan ibland vara otillräckliga, och idag har vi dessutom andra hot mot vårt samhälle likt det aktuella Corona-viruset. Som tvingat många äldre att isolera sig inomhus och distansera sig från all social kontakt med andra människor. En sådan utmaning är svår för vem som helst att hantera, men med smarta hem går det att underlätta idag.

Smarta hem är ingen nyhet och används flitigt på flera olika områden av entusiaster runtom i världen. Med Animus Heart plattformen, kombinerat med rätt sensorer och automationer, så går det att göra mycket mer för de äldre. Ett bekvämare liv för dem och större trygghet för anhöriga.

 

 

 

 

Den smarta kombinationen

Våra experter har tagit fram rätt produkter och rätt automationer för dig. Fortsätt läsa!

Smarta produkter

Automatiserat

Plug-and-play

Vill du veta mer om plattformen från Animus Home? Läs mer på huvudsidan.
Read more
Automationer & Scener

Nu kommer det smartaste!

Med Automationer & Scener får du små robotar i ditt system som utför saker automatiskt åt dig.

 

 

In later ages it's easier to forget 

We develop the main conception of a company according to company target, develop strategies of competitive advantage. We explore the dynamics of your market industry, competitors cases, explore trends and use new technologies for promoting your brand.

 

 

 

 

 

Lights On - Lights Off

Walking around the home turning window lights on when the sun sets and turning them all back off for sleep time is not necessary. With this automation they turn on on sunset and turn off on the specific go-to-sleep time, or simply by pressing a scene button.

 

 

 

 

 Önskar du mer?

Ingen fara! Det är hur enkelt som helst att bygga ut systemet med fler produkter och automationer efter behov.

 
Useful Links

YouTube Blog Forum